Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do pobrania

Formularze dotyczące zamierzeń budowlanych realizowanych na zasadach dotychczasowych – przed zmianą Prawa budowlanego, która nastąpiła 19 września 2020 r.:

 1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PINB-01) 
  DOCPINB-01 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..doc (rozmiar: 44,50 KB)
  PDFPINB-01 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..pdf (rozmiar: 49,28 KB)

 2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (PINB-02) 
  (dla kategorii obiektu wymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) 
  DOCPINB-02 wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.doc
  PDFPINB-02 wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.pdf

 3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PINB-03) 
  (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-03 zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.doc
  PDFPINB-03 zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.pdf

 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (PINB-04) 
  (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-04 zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.doc
  PDFPINB-04 zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.pdf

 5. Zawiadomienie o zakończeniu robót rozbiórkowych (PINB-05)
  DOCPINB-05 zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.doc
  PDFPINB-05 zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.pdf


Formularze dotyczące zamierzeń budowlanych realizowanych na nowych zasadach, w oparciu o przepisy obowiązujące od 19 września 2020 r.:

 1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych PB-12 (PINB-01a)
  DOCPINB-01a - PB-12 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..doc
  PDFPINB-01a - PB-12 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..pdf

 2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (PINB-02a) 
  (dla kategorii obiektu wymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-02a wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.doc
  PDFPINB-02a wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.pdf

 3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PINB-03a) 
  (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-03a zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.doc
  PDFPINB-03a zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.pdf

 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (PINB- 04a) 
  (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-04a zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.doc
  PDFPINB-04a zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.pdf

 5. Zawiadomienie o zakończeniu robót rozbiórkowych (PINB-05a)
  DOCPINB-05a zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.doc
  PDFPINB-05a zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.pdf


Pozostałe formularze

 1. Karta informacyjna obiektu budowlanego (PINB-06)
  DOCPINB-06 Karta informacyjna obiektu budowlanego.doc
  PDFPINB-06 Karta informacyjna obiektu budowlanego.pdf

 2. Informacja o opłacie skarbowej za pozwolenie na użytkowanie (PINB-07)
  DOCPINB-07 Informacja o opłacie skarbowej za pozwolenie na użytkowanie.doc
  PDFPINB-07 Informacja o opłacie skarbowej za pozwolenie na użytkowanie.pdf

 3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (PINB-08)
  DOCPINB-08 Oswiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji.doc
  PDFPINB-08 Oswiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji.pdf

 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia (PINB-09)
  DOCPINB-09 wniosek o wydanie zaświadczenia.doc
  PDFPINB-09 wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf

 

 

Wersja XML