Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do pobrania

Formularze dotyczące zamierzeń budowlanych realizowanych na zasadach dotychczasowych – przed zmianą Prawa budowlanego, która nastąpiła 19 września 2020 r.:

 1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PINB-01) 
  DOCPINB-01 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..doc (44,50KB) (rozmiar: 44,50 KB)
  PDFPINB-01 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..pdf (49,28KB) (rozmiar: 49,28 KB)

 2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (PINB-02) 
  (dla kategorii obiektu wymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) 
  DOCPINB-02 wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.doc (51,50KB) (rozmiar: 51,50 KB)
  PDFPINB-02 wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.pdf (55,44KB) (rozmiar: 55,44 KB)

 3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PINB-03) 
  (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-03 zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.doc (49,50KB) (rozmiar: 49,50 KB)
  PDFPINB-03 zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.pdf (66,19KB) (rozmiar: 66,19 KB)

 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (PINB-04) 
  (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-04 zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.doc (46,50KB) (rozmiar: 46,50 KB)
  PDFPINB-04 zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.pdf (61,77KB) (rozmiar: 61,77 KB)

 5. Zawiadomienie o zakończeniu robót rozbiórkowych (PINB-05)
  DOCPINB-05 zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.doc (45,00KB) (rozmiar: 45,00 KB)
  PDFPINB-05 zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.pdf (48,34KB) (rozmiar: 48,34 KB)


Formularze dotyczące zamierzeń budowlanych realizowanych na nowych zasadach, w oparciu o przepisy obowiązujące od 19 września 2020 r.:

 1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych PB-12 (PINB-01a)
  DOCPINB-01a - PB-12 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..doc (24,50KB) (rozmiar: 24,50 KB)
  PDFPINB-01a - PB-12 zaw. o terminie rozpoczecia robot bud..pdf (90,94KB) (rozmiar: 90,94 KB)

 2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (PINB-02a) 
  (dla kategorii obiektu wymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-02a wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.doc (53,50KB) (rozmiar: 53,50 KB)
  PDFPINB-02a wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.pdf (69,46KB) (rozmiar: 69,46 KB)

 3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PINB-03a) 
  (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-03a zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.doc (50,00KB) (rozmiar: 50,00 KB)
  PDFPINB-03a zaw. o zak. bud. budynku jednorodzinnego.pdf (73,26KB) (rozmiar: 73,26 KB)

 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (PINB- 04a) 
  (dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)
  DOCPINB-04a zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.doc (49,50KB) (rozmiar: 49,50 KB)
  PDFPINB-04a zaw. o zak. bud. obiektu budowlanego.pdf (64,96KB) (rozmiar: 64,96 KB)

 5. Zawiadomienie o zakończeniu robót rozbiórkowych (PINB-05a)
  DOCPINB-05a zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.doc (43,50KB) (rozmiar: 43,50 KB)
  PDFPINB-05a zaw. o zak. rob. rozbiorkowych.pdf (59,68KB) (rozmiar: 59,68 KB)


Pozostałe formularze

 1. Karta informacyjna obiektu budowlanego (PINB-06)
  DOCPINB-06 Karta informacyjna obiektu budowlanego.doc (44,50KB) (rozmiar: 44,50 KB)
  PDFPINB-06 Karta informacyjna obiektu budowlanego.pdf (135,20KB) (rozmiar: 135,20 KB)

 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (PINB-08)
  DOCPINB-08 Oswiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji.doc (29,00KB) (rozmiar: 29,00 KB)
  PDFPINB-08 Oswiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji.pdf (35,33KB) (rozmiar: 35,33 KB)

 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia (PINB-09)
  DOCPINB-09 wniosek o wydanie zaświadczenia.doc (29,00KB) (rozmiar: 29,00 KB)
  PDFPINB-09 wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (40,24KB) (rozmiar: 40,24 KB)

 

 

Wersja XML