Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do pobrania


Uwaga! Nowe wzory druków!
 

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych: 

DOCzaw. o terminie rozpoczecia robot bud. 02.20.doc
PDFzaw. o terminie rozpoczecia robot bud. 02.20.pdf


Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie: 
(dla kategorii obiektu wymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)

DOCwniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie 02.20.doc
PDFwniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie 02.20.pdf


Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego: 
(dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)

DOCzaw. o zak. bud. budynku mieszkalnego 02.20.doc
PDFzaw. o zak. bud. budynku mieszkalnego 02.20.pdf


Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego innego niż budynek mieszkalny:
(dla kategorii obiektu niewymagającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego)

DOCzaw. o zak. bud. obiektu budowlanego 02.20.doc
PDFzaw. o zak. bud. obiektu budowlanego 02.20.pdf


Zawiadomienie o zakończeniu robót rozbiórkowych:

DOCzaw. o zak. rob. rozbiorkowych 02.20.doc
PDFzaw. o zak. rob. rozbiorkowych 02.20.pdf


Karta Informacyjna Obiektu Budowlanego: 
(niezbędny, uzupełniony załącznik do: zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego, wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie)

DOCkarta informacyjna obiektu budowlanego 02.20.doc
PDFkarta informacyjna obiektu budowlanego 02.20.pdf


Wniosek o wydanie zaświadczenia:

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia 02.20.doc
PDFwniosek o wydanie zaświadczenia 02.20.pdf


Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji:

DOCoswiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji 02.20.doc
PDFoswiadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji 02.20.pdf

Wersja XML