• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przepisy

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1493), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) umieszczone zostają na stronie linki do strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji:

   Serwis Dziennik Ustaw
   Serwis Monitora Polskiego


Pozwoli to na wgląd i pobieranie w formie dokumentu elektronicznego całych numerów lub wybranych pozycji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego bezpośrednio u źródła, co da gwarancję zachowania cechy źródła prawa pobranego dokumentu.

 

Poniżej zamieszczone są ujednolicone akty prawne o podstawowym znaczeniu dla działania PINB w Opolu: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa)

 

Informacje o treści innych aktów prawnych dostępne są w:       Internetowym Serwisie Aktów Prawnych

Wersja XML

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
tel. (77) 442 91 01
fax (77) 442 91 02
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 58542
w tym miesiącu: 1008
dzisiaj: 57

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1