Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola

45-005 Opole,

ul. Budowlanych 4

tel./fax   (77)  442 91 01, (77) 442 91 02

mail: 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu

Mirosław Domański

Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu

Alicja Nawrot

 

 


Uwaga! Przesłanie wiadomości mailem lub poprzez formularz nie jest równoznaczne ze złożeniem podania, aczkolwiek jeżeli zgłoszony w ten sposób problem będzie się mieścił w zakresie zadań PINB w Opolu, to stosowne działania zostaną podjęte z urzędu.


Przydatne adresy:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu: www.winb.opole.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa: www.opl.piib.org.pl

Urząd Miasta Opola: www.opole.pl


Wyślij zapytanie:

Wersja XML